Kontakt informacije

Adresa Bulevar Meše Selimovića 97
71000 Sarajevo
Telefon 033 291 182 
033 291 295
  facebook.com/kinonovigrad
kinonovigrad@gmail.com
Centrala 033 291 100